Obložené misy je potrebné objednávať aspoň 1 deň dopredu